Skilmálar tölvupósts / E-mail disclaimer

Meðhöndlun tölvupósts frá Nálar og heilsa

Tölvupóstur þessi og möguleg viðhengi hans, sem Nálar og heilsa sendir, kunna að innihalda upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafi þér borist slíkur tölvupóstur ranglega eða fyrir mistök er þess óskað að þú gætir fyllsta trúnaðar og notfærir þér hann ekki á nokkurn hátt með því að fara eftir lögum um fjarskipti nr. 81/2003. Vinsamlegast tilkynntu til sendanda um móttöku tölvupóstsins, ásamt því að eyða honum og mögulegum viðhengjum hans.

Handling of e-mail from Nálar og heilsa

This e-mail message and any attachments, sent from Nálar og heilsa, may hold confidential information. Have you received this email wrongly or by mistake, please uphold strict confidentiality and make no use of its information. Please notify the sender and delete this message and any attachment it holds. Thank you.